Houtrotreparaties

Onderhoud aan uw woning is en blijft noodzakelijk.

Schildersbedrijf Erick, gecertificeerd houtrotspecialist.

Voor het uitvoeren van houtrotreparaties maken wij gebruik van epoxy materialen en duurzaam hout. Hierdoor is het mogelijk al het houtwerk duurzaam te behouden en zonodig te repareren (restaureren). Kostbare vervanging van uw kozijnen en andere gevelbetimmeringen kan hierdoor achterwege blijven.

Het onderhoudsbudget voor uw woning (pand) kan zo drastisch omlaag gebracht worden. Bovendien is dit ook beter voor het milieu, want u spaart hiermee het onnodig gebruik van (tropisch) hardhout uit.

Een oplossing voor elk houtrotprobleem is mogelijk, ongeacht de leeftijd van de kozijnen, ornamenten, deuren en ramen.
In de praktijk blijkt over het algemeen dat slechts een klein deel van het hout gebreken vertoont. Onderdorpels en constructie-aansluitingen zijn vooral gevoelige plaatsen voor houtrot. Complete vervanging van het gehele houtwerk is met onze methode niet meer nodig. De elastische combinatie van verlijming en afdichting is na het schilderwerk vrijwel onzichtbaar en bestand tegen jarenlange invloed van weer en wind.

Uw kostbare bezit verdient regelmatig onderhoud en een aantal preventieve maatregelen:

  • een goede ventilatie
  • het tijdig verhelpen van lekkages
  • herstel van gebreken (om inwateren en de gevolgschade hiervan te voorkomen)